You are here: Home -  Canada Goose Nederland mechanisme van verschillende char De zwelling

Canada Goose Nederland mechanisme van verschillende char De zwelling

Canada Goose Nederland

Stukken van zes bitumineuze kolen, 20-40 u0026 nbsp; mm groot, werden gedevolatiliseerd in een laboratorium oven in stikstofatmosfeer bij verschillende uiterste temperaturen 300-800 u0026 nbsp; ° C. De structuur en morfologie van de resulterende tekens met verschillende mate van ontgassing hebben onder een optische microscoop onderzocht om beter inzicht in de vorming mechanisme van Canada Goose Outlet Store verschillende char. De zwelling van de verdunningsmiddelen kolen en fissuren van de niet-klonterende kolen gekenmerkt door beeldanalyse en sommige overeenkomsten tussen de Canada Goose Nederland verdeling van lithotypes binnen de oorspronkelijke kolen bulten en de char structuur verkregen werden geopenbaard. De relatie tussen tekens structuur en eigenschappen werd onderzocht. De char brokken verkregen uit aankoeken kolen vertonen betere weerstand tegen breuk dan hun ouder kolen bulten terwijl antiklonter- kolen tonen het tegenovergestelde gedrag. Zowel aankoeken en antiklontermiddel kolen, wordt een significante daling van resistentie waargenomen in de intensieve ontgassing temperatuurbereik 400-600 u0026 nbsp; ° C.
0 Reacties


Spreek uw mening
Recente Reacties