You are here: Home -  Canada Goose Outlet Store een vergelijkbaar onderzoek uit op dezelfde

Canada Goose Outlet Store een vergelijkbaar onderzoek uit op dezelfde

Canada Goose Outlet Store

De impact van tributyltin (TBT) besmetting op purperslak (Nucella lapillus) Canada Goose Outlet Store populatie werd op 33 locaties in de Firth of Forth, Groot-Brittannië, in het voorjaar 1997 en zomer 1998. De geslachtsverhouding van de dieren; de verhouding van jonge volwassenen; de mate van imposex, zoals bepaald door de relatieve penis index (RPSI); en het totale tin concentratie in een monster van purperslak weefsel werden gebruikt als metingen van TBT gevolgen purperslak populaties. Canada Goose Parka Deze gegevens werden vergeleken met de gegevens van een vergelijkbaar onderzoek uit op dezelfde plaatsen in de Firth of Forth uitgevoerd in 1987 (Bailey, SK, Davies, IM, 1988. Tributyltin verontreiniging in de Firth of Forth (1975-1987). Wetenschap van de Total Environment 76, 185-192.) voordat de beperkingen werden ingevoerd op het gebruik van TBT. De resultaten tonen een algemeen herstel purperslak populaties van de gevolgen van TBT in het merendeel van de onderzochte plaatsen, hoewel in zes van de locaties, de RPSI waarde hoog genoeg blijft om fokproblemen in de populatie suggereren. Er wordt gesuggereerd dat grote schepen zijn verantwoordelijk voor gelokaliseerde gevallen van imposex in de Firth of Forth.
0 Reacties


Spreek uw mening
Recente Reacties