You are here: Home -  Canada Goose Sale krachten ook Volgens het model groeifactoren

Canada Goose Sale krachten ook Volgens het model groeifactoren

Canada Goose Sale

Voor dierlijke ontwikkeling is het noodzakelijk dat organen stoppen met groeien na bereiken van een bepaalde grootte. Het is echter nog grotendeels onbekend hoe deze beëindiging van de groei wordt geregeld. De vleugel Canada Goose Antwerpen imaginale schijf van Drosophila dient als gewoonlijk gebruikt modelsysteem voor het bestuderen van groei. Paradoxaal genoeg is waargenomen dat plaatsheeft gelijkmatig in de schijf, hoewel Decapentaplegic (DPP), een belangrijke inductor groei vormt een gradiënt. Hier presenteren we een model voor Canada Goose Sale de beheersing van de in de vleugel denkbeeldige schijf, die goed zijn voor de uniforme optreden en beëindiging van de groei. Een belangrijk kenmerk van het model is dat de netto groei niet alleen gereguleerd door groeifactoren, maar door mechanische krachten ook. Volgens het model, groeifactoren zoals Dpp groei induceren in het midden van de schijf, die vervolgens leidt tot een tangentiële strekken omringende randgebieden. Boven een bepaalde drempel dit uitrekken stimuleert groei in deze randgebieden. Aangezien het strekken niet volledig gecompenseerd door de geïnduceerde groei, zal de randgebieden het midden van de schijf comprimeren, wat leidt tot een remming van de groei in het midden. Hoe groter de schijf, hoe sterker deze compressie wordt en derhalve des te sterker het remmende effect. Groei stopt wanneer de groeifactoren deze remming niet meer kan overwinnen. Met numerieke simulaties laten we zien dat het model inderdaad levert uniforme groei. Bovendien kan het model ook goed voor andere experimentele gegevens over de groei in de vleugel schijf.
0 Reacties


Spreek uw mening
Recente Reacties